Twój Dom
Aktualności

 
Uwaga 
cena ciepła systemowego Veolia

12-06-2024
Inforrmujemy, że ustawa z dnia 23.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektr., gazu i ciepła sytemowego określa maksymalną cenę dostawy ciepła.
Cena ciepła może maksymalnie wzrosnąć w stosunku do ceny z dnia 30 września 2022 r. o:
a) 40% w okresie od 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.    
b) 46% w okresie od 1 lipca 2024 r.  do 31 grudnia 2024 r.      
c) 52 % w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga
Mieszkańcy budynków z kotłowniami gazowymi
11-06-2024

Z satysfakcją informujemy, że Spółdzielnia podpisała umowę na dostawę gazu w okresie od 1 lipca do końca roku 2024 z firmą PAK Volt (Grupa Polsat Plus) w bardzo atrakcyjnej cenie. Tak więc rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę nie powinny wzrosnąć
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan remontów 2024
07-06-2024
 Informujemy, że w dniu 5 czerwca Walne Zgromadzenie zatwierdziło plan remontów w okresie VII 2024 r. - VI 2025 r.
Szczegóły w załączniku.
Plan remontów 2024
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia
07-05-2024
Zarząd SBM Twój Dom informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. o godzinie 18 w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromnadzenie Członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w biurze Spółdzielni przy ul. Osowskiej 27 na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami oraz z:
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia 2024
Protokół z Walnego Zgromadzenia 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie finansowe za 2023 r.
12-04-2024
Szanowni Państwo poniżej prezentujemy bilans Spółdzielni za rok 2023, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową do bilansu
Bilans za 2023 r.
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan remontów 2023 r.

13-09-2023
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 14 czerwca 2023 r. zatwierdziło plan remontów na rok 2023. Szczegóły w załączniku:
Plan remontów
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia 
26-04- 2023
Zarząd SBM Twój Dom niniejszym informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia
przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokołem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia wyłożone będą
w biurze Spółdzielni przy ul. Osowskiej 27 na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami oraz z:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kolejne podwyżki cen medió
w
31-01-2023
Z przykrością informujemy, że do Spółdzielni wpłynęly kolejne zawiadomienia o podwyżkach cen mediów:
1. MPWiK podwyżka cen wody i ścieków od 27.01.2023 r. do kwoty 10,88 zł/m3 w 2023 roku
2
. Veolia podwyżka cen ciepła o ponad 20% od 31.12.2022 r.
3. Stoen Operator podwyżka opłaty za dystrybucję energii elektrycznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak zmnieszyć koszt ogrzewania lokalu?
06-09-2022
W związku z rosnącymi cenami ogrzewania bardzo ważne jest racjonalne gospodarowanie ciepłem w lokalu. W tym celu należy unikać nadmiernego wychłodzenia mieszkania, gdyż na jego ponowne ogrzanie konieczna będzie zwiększona emisja ciepła. Należy więc wietrzyć pomieszczenia krótko i intensywnie (szeroko otworzyć okno), a przed każdym wietrzeniem całkowicie zamknąć zawór przy grzejniku i odczekać ok. 5 minut. Po wietrzeniu odczekać 5-10 minut i dopiero odkręcić zawory. Wskazane jest zmiejszenie nastaw zaworów w czasie nieobecności w lokalu oraz  w nieużywanych pomieszczeniach. Grzejniki nie powinny być niczym zasłonięte.
Temperatura w lokalu poza łazienkami nie powinna przekraczać 22 oC (pokój dzienny 20-22 oC, sypialnie 17-18 oC, kuchnia 17 oC, łazienka 22-24 oC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan remontów 2022 r.
05-07-2022
Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 22 czerwca 2022 r. zatwierdziło plan remontów dla poszczególnych nieruchomości. Szczegóły w załączniku:
Plan remontów
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga
nowe władze Spółdzielni
28-06-2022
Informujemy, że Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca b.r. wybrało Radę Nadzorczą w składzie:
Przewodniczący - Leszek Słuchocki
Wiceprzewodniczący - Marcin Panasiuk
Sekretarz - Jakub Gawor
Członkowie: Józef Terpiński i Marek Chrostowski Wasilewski
Ponadto został wybrany Zarząd w składzie:
Prezes - Marek Kubiński
Wiceprezesi: Andrzej Trzeciakowski i Mirosław Wudarczyk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lustracja Spółdzielni

14-06-2022
Informujemy, że Spółdzielnia w dniach od 20 kwietnia do 20 maja b.r. zostala poddana cyklicznej lustracji za lata 2018 - 2020.
Lustrację przeprowadził Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
W załączeniu
list polustracyjny

-------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia
29-04-2022
Z A W I A D O M I E N I E:
Zarząd SBM „Twój Dom” niniejszym informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 18.00
w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie,
odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, na które serdecznie zapraszamy.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z protokółem z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
wyłożone będą w Biurze Spółdzielni przy ul. Osowskiej 27 na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia
Prosimy o zapoznanie się z w/w materiałami oraz:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 22 czerwca 2022 r.
Protokół z Walnego Zgromadzenia z 2019 r.
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Sprawozdanie finansowe za rok 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga mieszkańcy budynków z kotłowniami gazowymi
Cena gazu w 2022 r.
30-12-2021 r.
Informujemy, że Spółdzielnia w 2020 roku zawarła z dostawcą paliwa gazowego Spółką PGNiG Obrót Detaliczny aneks gwarantujący bardzo atrakcyjną i niezmienną cenę gazu na lata 2021 i 2022.
W związku z powyższym cena gazu dla naszej Spółdzielni w 2022 roku powinna pozostać bez zmian.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Uwaga 
23-12-2021
informujemy, że w dniach 24.12.2021 r. oraz 07.01.2022 r. biuro i administracja Spółdzielni będą nieczynne.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga zamieszanie z opłatami za śmieci!
20-12-2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że w związku z zakwestionowaniem przez Regionalną Izbę Rozrachunkową opłat za śmieci uzależnionych od wielkości lokali, Rada Miasta st. Warszawy w dniu 17 grudnia, a więc już po wysłaniu przez Sp-lnię zawiadomień o wysokości czynszów zmieniła stawki za wywóz odpadów
Nowa stawka za wywóz śmieci będzie wynosiła  w budynkach wielorodzinnych

od dnia 1 stycznia 2022 r.  85 zł za lokal bez względu na jego wielkość.

W związku z powyższym należy się spodziewać korekty opłat za śmieci za miesiąc styczeń.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nowy system opłat za śmieci od 1 stycznia 2022 r.
19-11-2021
Rada m.st. Warszawy przyjęła nowy system naliczania opłat za wywóz śmieci. Stawki będą ustalane od powierzchni mieszkania.
Dla mieszkań o powierzchni do 30 mopłata będzie wynosić 52 zł, od 30,01 m2 do 40 m2 - 77zł, od 40,01 m2 do 60 m- 88 zł, od 60,01 mdo 80 m2 - 94 zł, a powyżej 80,01 m2 - 99 zł.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilanse za lata 2019 i 2020
02-03-2021
15-04-2021
Szanowni Państwo, w związku z przedłużającym się stanem epidemii zdecydowaliśmy się zamieścić bilanse za rok 2019 i 2020. Bilanse  wymagają zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni. Przypominamy, że termin Walnego Zgromadzenia został określony ustawowo na 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.
Bilans 2019             Bilans 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na Osiedlu Kakowskiego
18-12-2020

Informujemy, że od dnia 21 grudnia 2020 r. zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu ustanawiająca na terenie osiedla "Strefę zamieszkania", w której będą obowiązywały wszystkie przepisy ruchu drogowego. Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych, ponieważ każde wykroczenie może się skończyć mandatem od straży miejskiej.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nowe opłaty za śmieci
30-10-2020
Informujemy, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą z dnia 15 października b.r. ustaliła nowy sposób obliczania opłat za wywóz śmieci. Opłata będzie uzależniona od zużycia wody w danej nieruchomości i będzie wynosiła 12,73 zł/m3 wody. Zarządcy zobowiązani są do wyliczenia opłaty dla każdej nieruchomości na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody z kolejnych 6 miesięcy z okresu ostatnich 12 miesięcy. Nowe opłaty będą obowiązywały od 1 kwietnia 2021 r.
Uchwała Rady Miasta
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uwaga
ponowne zamknięcie biura Spółdzielni

19-10-2020
Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na aktualną trudną sytuację epidemiologiczną od dnia dzisiejszego do odwołania biuro będzie zamknięte dla odwiedzających. Prosimy o dokonywanie zgłoszeń  telefonicznie bądź mailowo.
Telefony: 22 610 58 79, 22 610 16 71 i bezpośredni do administracji 22 879 88 79
biuro@sbmtwojdom.pl
administracja@sbmtwojdom.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga konieczność maseczki
24-06-2020
Informujemy, że w przypadku wizyty osobistej w biurze i administracji Spóldzielni wymagane jest zakładanie maseczki.
Namawiamy Państwa dla naszego wspólnego bezpieczeństwa do dokonywania wszelkich zgłoszeń telefonicznie bądż mailowo.
Telefony: 22 610-58-79, 22 610-16-71 oraz bezpośredni do administracji 22 879-88-79
biuro@sbmtwojdom.pl  administracja@sbmtwojdom.pl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin Walnego Zgromadzenia
08-05-2020
Szanowni Państwo, informujemy, że ustawa o tarczy antykryzysowej określa ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia na 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo
06-04-2020
W warunkach epidemii koronawirusa wiele osób ze względu na pracę zdalną, opiekę nad dziećmi czy z innych przyczyn przebywa w ciągu dnia w domu. Dlatego w tym trudnym dla wszystkich czasie prosimy o niezakłócanie spokoju sąsiadom i stworzenie sobie nawzajem odpowiednich warunków zarówno do pracy jak i wypoczynku. Atmosfera wzajemnej życzliwości i chęci pomocy zwłaszcza w obliczu zbliżających się Swiąt  jest bezcenna. 
Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Swiąt Wielkanocnych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezynfekcja
30-03-2020
W związku z pytaniami informujemy, że wszyscy dozorcy otrzymali płyny dezynfekujące i od ponad tygodnia mają obowiązek dezynfekcji klamek, poręczy, posadzek oraz przycisków windowych, domofonowych i świetlnych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamknięte place zabaw

Szanowni Państwo, ze względu na epidemię koronawirusa, zmuszeni jesteśmy zamknąć place zabaw.
Prosimy o niekorzystanie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamknięte biuro

informujemy, że biuro jest nieczynne dla odwiedzających. Prosimy o dokonywanie wszelkich zgłoszeń  telefonicznie bądź mailowo.
Telefony: 22 610 58 79, 22 610 16 71 i bezpośredni do administracji 22 879 88 79
biuro@sbmtwojdom.pl   administracja@sbmtwojdom.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieczynna kasa

W związku epidemią koronawirusa informujemy, że od dnia 12 marca do odwołania będzie nieczynna kasa w biurze Spółdzielni. Prosimy o wnoszenie opłat czynszowych na indywidualne rachunki bankowe. Przepraszamy za utrudnienie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nowe opłaty za śmieci
17-01-2020


Szanowni Państwo, informujemy, że Rada m. st. Warszawy  zmieniła opłaty za wywóz śmieci. 
Miesięczne stawki opłat za posegregowane odpady komunalne od dnia 1 marca 2020 r. wynoszą:
• dla lokali mieszkalnych 65 zł od gospodarstwa domowego
• dla lokali niemieszkalnych (usługowych) 1,35 zł za m
2  powierzchni
W przypadku odpadów niesegregowanych opłaty będą wyższe o 100%. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki segregacji znajdują się w zakładce "Segregacja śmieci".
---------------------------------------------------------------

Uwaga zmiana w regulaminie porządku domowego
24-09-2019
Informujemy,że Rada Nadzorcza uchwałą nr 6/2019 z dnia 16.09.2019 r. zmieniła godziny, w których można wykonywać uciążliwe prace wywołujące nadmierny hałas takie jak np. wiercenie czy kucie. Prace te mozna wykonywać
w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00, a w soboty 9.00-14.00.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem regulaminu, który znajduje się w zakładce Dokumeny/Regulaminy/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA
 WAŻNA INFORMACJA 
przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność z bonifikatą 98%
12-09-2019
W związku z ogromnymi opóźnieniami w wydawaniu przez poszczególne Urzędy Dzielnic  zaświadczeń potwierdzających przekształcenie wieczystej dzierżawy gruntu we własność , aby skorzystać z całej przyslugującej bonifikaty od wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie, sugerujemy wszystkim właścicielom odrębnych własności lokali mieszkalnych i miejsc postojowych, czyli osobom posiadającym akty notarialne, złożenie w odpowiednim do adresu nieruchomości Urzędzie pisma informującego o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty wraz z wnioskiem o udzielenie bonifikaty. Wzór pisma i szczegółowe informacje można znależć na stronie Miasta pod linkiem: https://warszawa19115.pl/-/przeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-m-st-warszawy-w-trybie-ustawy-z-dnia-20-lipca-2018?inheritReedirect=true
Wzór pisma
O
soby posiadające spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych i miejsc postojowych lub ekspektatywy nie muszą indywidualnie składać pism ponieważ zrobi to za nie Spółdzielnia.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA
13-05-2019

Z A W I A D O M I E N I E:
Zarząd SBM "Twój Dom" niniejszym informuje, że w dniu 5 czerwca 2019r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Centrum Szkolenia przy ul. Tomasza Edisona 2 w Warszawie,  odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, na które serdeczn------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lustracja za lata 2015 – 2017

Informujemy, że Spółdzielnia w listopadzie 2018 r. została poddana cyklicznej lustracji za lata 2015 – 2017.
Lustracje przeprowadziła Krajowa Rada Spółdzielcza.
W załączeniu protokół


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
98% BONIFIKATY OD PRZEKSZTAŁCENIA WIECZYSTEJ DZIERŻAWY

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Rada Rada Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 18 października 2018 r. podjęła uchwałę o udzieleniu 98% bonifikaty osobom fizycznym będących właścicielami lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym
od opłaty jednorazowej za przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność.
W załączeniu uchwała Rady oraz ustawa o przekształceniu.

z poważaniem
Zarząd Spółdzielni


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nowa Rada Nadzorcza

Informujemy, że Walne Zgromadzenie w dniu 7 czerwca 2017 r. wybrało nową Radę Nadzorczą.
Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Rafał Szczepański
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej:. Krzysztof Kochanek
Sekretarz : Aleksandra Łyskawa
Członkowie : Janusz Sztyk i Andrzej Trybuch

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Wezwanie do usunięcia prywatnych rzeczy z części wspólnych i garaży

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszeń ogólnych ponownie informujemy, że obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i budowlane zabraniają użytkowania pomieszczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
To znaczy, że garaż służy wyłącznie do parkowania samochodów, a ciągi komunikacyjne, będące częściami wspólnymi budynku takie jak klatki schodowe i korytarze piwniczne do przemieszczania się osób i nie mogą być niczym zastawiane.
Ponadto w wózkarniach mogą się znajdować tylko wózki i rowery.
Niedozwolone jest w ich obrębie składowanie żadnych innych przedmiotów!


Ponieważ w obrębie należącego do Pani/Pana/Państwa stanowiska postojowego przechowywane są niedozwolone, prywatne rzeczy wzywamy do ich bezwzględnego usunięcia do dnia 30 kwietnia b.r.


Proszę zrozumieć, że budynek jest ubezpieczony ale w razie zaistnienia pożaru praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest niewypłacanie odszkodowań ze względu na przechowywanie w opisanych wyżej
pomieszczeniach przedmiotów niedozwolonych w tym łatwopalnych.
Brak wypłaty odszkodowania nie dotyczy tylko Pana/i/Państwa udziału w nieruchomości tylko wszystkich mieszkańców.
Nie sądzimy żeby było Panią/a/Państwa stać na zrekompensowanie tego faktu wszystkim sąsiadom.
Ponadto składowanie prywatnych rzeczy w pomieszczeniach do tego nieprzeznaczonych oraz zastawanie nimi ciągów komunikacyjnych podlega karze administracyjnej i mandatom ze strony Straży Pożarnej

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BONIFIKATA OD OPŁATY ZA WIECZYSTĄ DZIERŻAWĘ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele mieszkaniowe. Warunkiem jest dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczający wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku to jest 2135,76 zł.
Informacje o tym jakie dokumenty należy złożyć są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Dzielnic oraz w biurze Spółdzielni.
Odpowiednie wnioski i zaświadczenia:
• w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 26 lutego 2018 r.,
• w przypadku prawa własności lokalu do właściwego Urzędu Dzielnicy do dnia 1 marca 2018 r. Wnioski i oświadczenia powinny być wypełnione i podpisane przez każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego.


Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:
• przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy, UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu,
• przez emerytów i rencistów: wydane przez ZUS zaświadczenie PIT-40A lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, UWAGA: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.
• przez studentów/uczniów: zaświadczenie uczelni/szkoły z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

W przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz, na druku oświadczenia, informacje określające źródła utrzymania gospodarstwa domowego.
UWAGA: w przypadku wskazania jako źródło utrzymania gospodarstwa domowego środki otrzymywane od osób trzecich wymagane jest złożenie przez te osoby oświadczenia o wysokości oraz czasie przekazania tych środków lub innej formie udzielania pomocy.
W przypadku stwierdzenia, że gospodarstwo domowe utrzymywane jest z oszczędności, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz oświadczenie o wysokości posiadanych oszczędności uzupełnione zaświadczeniem banku o wysokości odsetek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga podatek od części wspólnych budynków!

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w biurze Spółdzielni są cały czas dostępne obmiary dotyczące łącznych powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości,
w których znajdują się Państwa lokale lub miejsca postojowe.

Przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku
znowelizowanej Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu
oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie
odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 roku przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność
oraz udział w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnych budynku,
w którym przedmiotowy lokal się znajduje.

Informujemy ponadto, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością,
z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji w przedmiocie
podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy ze współwłaścicieli nieruchomości, to jest osoby posiadające odrębną własność
lub współwłasność lokalu (lokal mieszkalny lub usługowy lub miejsce postojowe w garażu) powinien złożyć w Urzędzie właściwej dzielnicy formularz IN-15.

Instrukcja wypełnienia oraz powierzchnie części wspólnych w poszczególnych nieruchomościach w załączeniu.

1. Instrukcja IN-15

2. Formularz IN-15
3. Zestawienie powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości


Jesteśmy do twojej dyspozycji
Adres:
Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa
Twój Dom
ul. Osowska 27, 04-302 Warszawa,
Godziny otwarcia:
w poniedziałki oraz w środy: 8.30 - 15.30,
we wtorki i czwartki: 8.00 - 15.00,
w piątek: 8.00 - 14.00
Kontakt
tel. biuro: (22) 610-58-79, 610-16-71
tel. administracja: (22) 879 88 79
e-mail: biuro@sbmtwojdom.pl