Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Informacje o możliwoœci zmiany ustawień cookies: O Cookies Zgadzam się, zamknij X
Zrealizowana Inwestycja - ul. Myœliborska 21
powered_by.png, 1 kB

Start
Bonifikata od wieczystej dzierżawy za rok 2017!
Wpisał: Michał Gałecki   
24.02.2017.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2017 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele mieszkaniowe. Warunkiem jest dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczający kwoty 2.023,61 zł.

Informacje o tym jakie dokumenty należy złożyć są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Dzielnic oraz w biurze Spółdzielni.
Odpowiednie wnioski i zaświadczenia:
• w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 27 marca 2017 r.,
• w przypadku prawa własności lokalu do właściwego Urzędu Dzielnicy do dnia 31 marca 2017 r.
Wnioski i oświadczenia powinny być wypełnione i podpisane przez każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego.
Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:
• przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy, UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu,
• przez emerytów i rencistów: wydane przez ZUS zaświadczenie PIT-40A lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, UWAGA: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.
• przez studentów/uczniów: zaświadczenie uczelni/szkoły z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

W przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz, na druku oświadczenia, informacje określające źródła utrzymania gospodarstwa domowego.
UWAGA: w przypadku wskazania jako źródło utrzymania gospodarstwa domowego środki otrzymywane od osób trzecich wymagane jest złożenie przez te osoby oświadczenia o wysokości oraz czasie przekazania tych środków lub innej formie udzielania pomocy.
W przypadku stwierdzenia, że gospodarstwo domowe utrzymywane jest z oszczędności, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz oświadczenie o wysokości posiadanych oszczędności uzupełnione zaświadczeniem banku o wysokości odsetek.


Zarząd
 
Ikona PDF 1. Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.


 
 
Uwaga podatek od części wspólnych budynków!
Wpisał: Michał Gałecki   
31.01.2017.
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w biurze Spółdzielni są cały czas dostępne obmiary dotyczące łącznych powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości,
w których znajdują się Państwa lokale lub miejsca postojowe.

Przypominamy, iż stosownie do treści Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku
znowelizowanej Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw,
jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu
oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie
odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.

Oznacza to, iż począwszy od 1 stycznia 2016 roku przedmiotem opodatkowania jest nie tylko lokal stanowiący odrębną własność
oraz udział w nieruchomości na której budynek jest posadowiony, ale również udział w powierzchni części wspólnych budynku,
w którym przedmiotowy lokal się znajduje.


Informujemy ponadto, iż w zakresie lokali objętych odrębną własnością (w tym ułamkowych części lokali objętych odrębną własnością,
z którymi wiąże się prawo do korzystania z miejsc postojowych) obowiązek deklaracji oraz aktualizacji w przedmiocie
podatku od nieruchomości oraz uiszczenie przedmiotowych świadczeń spoczywa na właścicielach tychże lokali.

W celu wyliczenia podatku od części wspólnych budynku każdy ze współwłaścicieli nieruchomości, to jest osoby posiadające odrębną własność
lub współwłasność lokalu (lokal mieszkalny lub usługowy lub miejsce postojowe w garażu) powinien złożyć w Urzędzie właściwej dzielnicy formularz IN-15.Instrukcja wypełnienia oraz powierzchnie części wspólnych w poszczególnych nieruchomościach w załączeniu.


Ikona PDF 1. Instrukcja IN-15
Ikona PDF 2. Formularz IN-15
Ikona PDF 3. Zestawienie powierzchni części wspólnych poszczególnych nieruchomości
 
«« start « poprz. 1 2 3 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 3 z 9
© 2017 SBM Twój Dom