Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Informacje o możliwoœci zmiany ustawień cookies: O Cookies Zgadzam się, zamknij X
Zrealizowana Inwestycja - ul. Myœliborska 21
powered_by.png, 1 kB

Start
BONIFIKATA OD OPŁATY ZA WIECZYSTĄ DZIERŻAWĘ
Wpisał: Michał Gałecki   
25.01.2018.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania 50% bonifikaty w opłacie rocznej za 2018 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w przypadku wykorzystywania nieruchomości na cele mieszkaniowe.
Warunkiem jest dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczający wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku to jest 2135,76 zł.
Informacje o tym jakie dokumenty należy złożyć są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Dzielnic oraz w biurze Spółdzielni.
Odpowiednie wnioski i zaświadczenia:
• w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy złożyć w biurze Spółdzielni do dnia 26 lutego 2018 r.,
• w przypadku prawa własności lokalu do właściwego Urzędu Dzielnicy do dnia 1 marca 2018 r. Wnioski i oświadczenia powinny być wypełnione i podpisane przez każdego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego.


Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:
• przez pracujących zawodowo: zaświadczenie o dochodach, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, wydane przez Pracodawcę lub Urząd Skarbowy, UWAGA: Rozliczenie na druku PIT, składanym do Urzędu Skarbowego, nie stanowi podstawy ustalenia wysokości dochodu,
• przez emerytów i rencistów: wydane przez ZUS zaświadczenie PIT-40A lub decyzję o wysokości przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, UWAGA: w przypadku dołączenia do wniosku odcinka emerytury lub renty, wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.
• przez studentów/uczniów: zaświadczenie uczelni/szkoły z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

W przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz, na druku oświadczenia, informacje określające źródła utrzymania gospodarstwa domowego.
UWAGA: w przypadku wskazania jako źródło utrzymania gospodarstwa domowego środki otrzymywane od osób trzecich wymagane jest złożenie przez te osoby oświadczenia o wysokości oraz czasie przekazania tych środków lub innej formie udzielania pomocy.
W przypadku stwierdzenia, że gospodarstwo domowe utrzymywane jest z oszczędności, należy złożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy oraz oświadczenie o wysokości posiadanych oszczędności uzupełnione zaświadczeniem banku o wysokości odsetek.


Ikona PDF 1. Wniosek
 
95% Bonifikata od przekształcenia wieczystej dzierżawy
Wpisał: Michał Gałecki   
02.10.2017.
Spółdzielnia informuje, iż zgodnie z uchwałą nr L/1217/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy istnieje możliwość uzyskania bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywanego na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

95 % bonifikata przysługuje tylko właścicielom lokali mieszkalnych i garaży, zaś lokale użytkowe nie są objęte bonifikatą.

Do wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie nie jest wymagana zgoda wszystkich współwłaścicieli (konieczny jest wniosek co najmniej 50% udziałów).
W takiej sytuacji urząd zwraca się o stanowisko do pozostałych współwłaścicieli. Na przekształcenie muszą jednak wyrazić zgodę wszyscy właściciele. W przypadku sprzeciwu któregokolwiek z nich postępowanie dotyczące przekształcenia zostaje zawieszone i w przedmiocie zgody na przekształcenie rozstrzyga sąd.

Przypominamy jednocześnie, że pozostaje w mocy przepis dotyczący obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku zmiany charakteru lokalu w zakreślonym ustawą terminie (art. 5 pkt 15 Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

Wnioski dostępne są w urzędach dzielnic i na ich stronach internetowych http://www.um.warszawa.pl/
Spółdzielnia wystąpiła z zapytaniem do Urzędu o rozstrzygnięcie kwestii statusu lokali mieszkalnych, w których jest zarejestrowana działalność gospodarcza (zgodnie z dotychczasową praktyką były one traktowane przez Urząd jak lokale użytkowe i nie przysługiwała na nie bonifikata). Niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani o zajętym przez Urząd Miasta stanowisku.Zarząd
Ikona PDF 1. Pismo do Prezydent Miasta Warszawy | WNIOSEK o udzielenie wykladni prawa
Ikona PDF 2. Nowy Wniosek o przekształcenie
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 1 2 3 4 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 3 z 12
© 2018 SBM Twój Dom